Hasiera
Grabadorearen erremintak mahaiko tornuaren ondoan