Hasiera
Kutunegieta Goenengoa / Guenetxe, Guenengua (Arrate)