Cambiar a contenido. | Saltar a navegación

Oskorri grabará dos canciones de Eibar

01/03/2006
Oskorri grabará dos canciones de Eibar en la nueva edición de "The Pub Ibiltaria". Son las canciones "Arragueta kalian" y "Maite tratua Eibarko plazan", canciones recopiladas en el libro "Eibar Kantuz kantu".

El grupo Oskorri grabará las canciones "Arragueta kalian" y "Maite tratua Eibarko plazan" -canciones recopiladas en el libro "Eibar Kantuz kantu" publicado por la Comisión Ego Ibarra- en el disco de la colección "The pub Ibiltaria" que verá la luz dentro de un par de meses.

Anteriortemente, en otro disco de la misma colección se grabó la canción "Gerrako gure ibilerak" de la citada recopilación.

Arragueta kalian

Arragueta kalian Merianda haundixa bost atsoren artian sei azunbre ixa, Jarri ziradenian Mozkortuta ixa Alkarri erakusten, maittia Tutulu mendixa.

Batak beltza zuala Bestiak txurixa Jarrittako tokian Egin zuten pixa. Handitxik formatu zan Eibarko ibaixa Atzeruzka jausitta, maittia Itto ziran ixa.

Kolorez gorritturik Begixa argixa Orduan egin zuten

Apostu alaixa. Danak ataiko atian Illaran jarritta Nork urriñago egin, maittia Zutiñikan pixa.

Illaran jarririkan Egiñ ahalaz pixa Ikusgarrizkua zan Haren itturrixa. Kattalin da Manuela, Petra ta Marixa Kanpeoi geldittu zan, maittia Patxika txikixa.

Ataiko ate batetik Beste alderaiño Gehiago egongo dira Zazpi metro baiño. Patxikatxo gaixua Txikixa da baiño Pixa egin zizkigun, maittia Beste etxeraiño.

Egixa baldin bada Haura istorixa, Ederki utzi zuten, maittia Eibarko herrixa.

Autor: Anbrosio Atxa, "Itxaso".

Maite tratua Eibarko plazan

Baba saltzen ari nintzala Eibarko Plaza Barrian, Neska gazte bat galdezka neukan: -Babiori zenbatian? -Hamazazpian saltzen dot baiña zuretzat hamabostian. Hamabostian nahi ez badozu Laztantxo baten trukian.

-Aizazu gizon ganorabako gaiñera lotsik gabia, babian truke zuk nahi zenduke neure laztana hartzia? Neure laztana aginduta daukat Bai eta neure honrria, Nik zeu baiño nahixago dot Jose Maria maitia.

-Neska politta, entzun egizu diñotsudan arrazoia, lau etxe ba(d)itut eta dirutan gutxienez bai milloia. Pentsatzen bozu neskatxa ederra Nerekin esposatzia, Lehenengotikan izango zara Gauza guztien jabia.

-Nik ez dot bihar zure etxerik ez eta ere milloirik, nik ez dot gura mundu honetan maitetasuna besterik. Ez eizu hartu gauza horregaz Batere buruhausterik, Ni ez nijua ukatutzera Behiñ emondako berbarik.

Autor: Guillermo Bengoetxea, "Txindurri".

Acciones de Documento