Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Herri-kirolak Eibarren: idi-probak

Herri kirolak Eibarren. Zezen-plazaren erdian proba-harria zegoen eta han egiten ziren idi-probak. Astigarraga "Ibargain"en idiak. Apustuak egiten ziren eta diru asko jokatzen zen. Apustu baten inguruko kontuak.

Hizlariak

Gaiak

Transkripzioa

- Hau zera, korrida plazako zera. Probaderua jeuan; bueno, erdixan, plaza de torosian, badakizu, harrixa, probaderua. Oin tapauta dao, baiña asko jokatzen zan lehen probia idixena. Bai. Ta honek, “Ibargain”ek, Santiago Astigarraga “Ibargain”, horrek idixak [ekazen]onenak. Haundixak eta onak. Ta… osea, zer haundixak egoten zittuan, apustuak; diru asko jokatzen zuan. Eurak eitten juen tratua: “bueno, nere idixak…”, Azpeittittik, Markiñatik eta… etortzen zittuan. Ta txikixauak-edo bazian, ba, kargau eitten etsen pisuan aldian, zera, harrixan gaiñian, zaku-haria. Zaku-haria, ba, bardintzeko indarra batzuena ta bestiena. Osea, [jokua].Gero hainbeste ultze esaten etsen, batetik… puntara [juaten zanian] ultzia esaten etsen. Hainbeste ultze baietz ta ezetz, ta bueno, zera. Ta egon zuan hor… ein juen postura haundi bat edo diru asko jokatu juen. Bata, bestia… ta arreglau zittuan nunbaitteko herrikuak… tokixan eurak. Hori ez jakixat zan. Harri haundixa zuan bat, haundixa, ta bestia txikixaua, arrastrerakua. Ein juen postura bat, baiño gero damutu jakuen; “txarra ein juau posturia”. Ta diru asko. Ta “oin ze ein bihar juau oin?”, ta. Atzera eitten dabenak galdu eitten eban, deposittauta dirua. Ta hor argitzen da egun baten, goixe baten, harrixa apurtuta. Harrixa… Badakizue zelakuak dian harrixak, ezta? Ba, aurrian zulo bat eukitzen jok. Zulo bat daka han zertzeko, sartzeko katiori ta zertzeko. Ba, haura apurtu etsen ta akabo.
- Sabotajia.
- Baiña… Gaizki jokatu ebanak-edo esango etsen: “Bueno, hi, zeoze asmau ein bihar juau”. Ta holan, ba, dirua botatakua, ba, jaso. Ta esaten eben: “Ni konforme nao jokatzeko, baiña [horrekin harrixorrekin] ezin leike jokatu. Ta eurak igual einda, ezta? Klaro! Bueno, bat hori behintzat.

Dokumentuaren akzioak